Om RVR

Gjennom restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for de som står bak tjenesten. Brannvesenet og forsikring kan her framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste.

Tjenesten er organisert ved at Finans Norge Forsikringsdrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 19 brannstasjoner rundt om i landet, samt enklere enheter plassert på 6 brannstasjoner.

Alta, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Harstad, Haugesund, Kongsberg, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Rana, Sandefjord, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund dekke store områder og nabokommuner. I tillegg utfører Asker og Bærum, Jessheim, Ski, Nedre Romerike, Steinkjer og Førde restverdioppdrag i eget område.

Hver av de 19 brannstasjonene dekker i tillegg til egen kommune mellom 15-20 nabokommunene. Det betyr at RVR-tjenesten dekker store deler av landets kommuner. 

RVR-bilene er meget godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning, med mer.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen eller 110-sentralen. Ved tidlig varsling til RVR kan uerstattelige verdier reddes. Du vil ikke bli økonomisk belastet om du bruker RVR-tjenesten, som forsikringstaker vil du oppleve dette som ”gratis”, da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet.