RVR-bil. Foto.
Foto: RVR

Restverdiredning

Restverdiredning på film

Hvert år redder RVR millionverdier for samfunnet, skadelidte og forsikringsselskapene. I samarbeid med brannvesenet over hele landet rykker RVR ut for å redde det som reddes kan etter brann- og vannskader. RVR og Finans Norge Forsikringsdrift har laget en kort film om tjenesten.

Brannskade på bygningsfasade. Foto. Foto: Foto: Haakon Dueland/ Oslo brann- og redningsetat

Mange restverdiredningsoppdrag hittil i år

Så langt har 2023 vært et svært aktivt år for restverdiredningstjenesten (RVR) med over tusen oppdrag.

RVR-fagkurs i september

Finans Norge Forsikringsdrift ved Restverdiredning (RVR) holdt et fem dagers RVR-fagkurs 4.- 8. september. Kurset ble gjennomført på brannstasjonen i Kongsberg.