RVR-samlinger

Årlig arrangeres en samling for RVR-ansvalige.