Kontaktinformasjon

Kontaktperson

Tlf. 957 83 526

Sentralbord

23 28 42 00

Akutte hendelser

Kontakt din lokale 110-sentral

Org.nr.

999 523 625

Postadresse

RVR
Postboks 2473
0202 OSLO

Besøksadresse

Hansteens gate 2
OSLO