Logg inn for RVR-rapportering

 

Dette er innlogging til nytt system fra 1. oktober 2019. 

Opplæringspresentasjon (24.10.19) og opplæringsvideo (1.10.19)

 

Dette er innlogging til gammelt rapporteringssystem: