RVR-kurs 2024

Brannfolk på kurs. Foto.

Foto: RVR.

Restverdiredning inviterer til fagkurs 2. - 6. september. Kurset holdes på brannstasjonen i Kongsberg, og vil være både et teoretisk og praktisk rettet kurs for alle RVR-enhetene som har avtale med FNF og som utfører RVR-tjenesten.

RVR vil dekke alle kostnader inkludert reise og opphold samt nødvendig kursmateriell m.m. Det forutsettes at deltakerne får permisjon fra arbeidsgiver og lønnsmidler kompenseres ikke fra RVR.

Detaljert timeplan vil bli sendt ut til deltakere som har fått plass før kursstart, men nevner her et utdrag av kursinnholdet:

Gjennomgang av RVR-avtalen

 • Organisering og finansiering av tjenesten
 • RVR mannskapenes oppgaver
 • Skille lovpålagte oppgaver fra RVR sine oppgaver

RVR ved brannskader, effektiv og riktig bistand

 • Røykventilasjon
 • Kloridmåling
 • Plast og tildekking

RVR ved vannskader, effektiv og riktig bistand samt RVR-leders oppgaver

 • Ulike typer vannskader, både innvendig og utvendig
 • Flomvern
 • Varmt – kaldt – forurensning
 • Avfukterteknikk
 • Adsorpsjons og kondens
 • Måling og beregning av luftfuktighet

Slokkeanlegg

 • Bruksområder for ulike type slokkeanlegg
 • Relevante regler for slokkeanlegg

Kulturhistoriske bygg

 • Behandling av uerstattelige materialer/gjenstander
 • Hvordan jobbe/lede en RVR-aksjon på et museum/kirke/kulturhistorisk bygg?
 • Praktiske øvelser

 Rapportering

 • Gjennomgang av RVR-rapportering
 • Personvern/GDPR

Påmeldingsfrist innen onsdag 14. august 2024

Ønske om deltakelse på RVR-fagkurset sendes:

Jens Erik Lauritzen

Fagsjef RVR

Bygning

Finans Norge

Tlf: +4723284428 / Mobil: +4795783526