Restverdiredningstjenesten berger millionverdier

Publisert

RVR-mannskap delvis under vann. Foto.

Foto: RVR.

Restverdiredningstjenesten (RVR) redder hvert år millionverdier for samfunnet og skadelidte. I fjor var det 2471 oppdrag mot 1823 året før.

Januar i år fortsatte på samme måte med svært mange oppdrag, og sist januar ser ut til å bli måneden med aller flest oppdrag i restverditjenestens historie med nærmere 600 oppdrag.

– Det var flere hundre utrykninger relatert til både mye vann og værskader, inkludert fjerning av store vannmengder etter sprukne rør. Det var særlig mye vannutrykninger i Rogaland og sprukne rør i Oslo-området ved inngangen til det nye året, sier fagsjef i RVR Jens Erik Lauritzen. 

Ekstremværet Hans

Under ekstremværet Hans rammet flommen enkeltområder og innbyggere hardt. Restverditjenesten hadde mange oppdrag i august i forbindelse med vann og værskadene.

Dette bidro til at 2023 ble et år med rekordmange oppdrag, og naturskadene sto i kø.

Ifølge tall fra Norsk Naturskadepool er erstatningene etter naturskader anslått til rundt 3,8 milliarder kroner fjor.

Arbeidsplasser holdes i gang

I tillegg til bistand etter mange vannskader og flere oppdrag etter storbranner, bidro RVR tjenesten i fjor flere ganger til kort nedetid etter storskader i næringsbygg.

– Det er gledelig å kunne hjelpe og opprettholde både produksjon og arbeidsplasser. Dessuten får vi vist samfunnsnytten i samarbeid med lokale brannvesen landet rundt. Vi vet at vi redder store verdier hver eneste måned, sier Lauritzen.

RVR- biler i hele landet

Restverdiredningstjenesten er organisert ved at Finans Norge Forsikringsdrift har investert i spesialinnredede biler og hengere som er plassert på 24 brannstasjoner rundt om i landet. RVR-bilene er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning og flomvernmateriell.

Bilene er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen eller 110-sentralen.

– Ved tidlig varsling kan uerstattelige verdier reddes, påpeker Lauritzen i RVR.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Jens Erik Lauritzen
  • Fagsjef Restverdiredning