Fagsamling RVR

Årets fagsamling ble gjennomført i Alta fra 28. – 30. mai. Samtlige av de 24 enhetene tjenesten har avtale med var representert.

Dette var den 34 samlingen på de 39 årene som tjenesten har eksistert i Norge.

Det er 20 år siden sist Alta brann og redning var vertskap for den årlige samlingen, og besøket lengst nord ga oss noen flotte dager sammen. Ordfører ønsket oss velkomne og kunne stolt dele alle de muligheten denne regionen har å tilby.Takk til deltagere, forelesere, utstillere, Svensk RVR og Alta brann og redning med noen fantastiske dager sammen.

På årets program hadde vi temaer om:

  • Erfaringsdeling
  • RVR- mannskapenes time
  • Sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner
  • Ekstremvær
  • Brann og redningskolen
  • Informasjon/dialog fra administrasjonen til RVR

Neste års samling blir i Sandefjord. Da skal vi feire at RVR er 40 år. Vi ser frem til like fine dager der.