RVR-samling 2014 i Ålesund

Gå til hovedinnhold

RVR-samling 2014 i Ålesund

RVR-samlingen 2014 ble holdt 21. til 23. mai i Ålesund. Her finner du bl.a. presentasjonene.

Ålesunds ordfører ønsket RVR-forsamlingen velkommen til byen. Ordføreren ga oss et historisk tilbakeblikk og viste til dagens ståsted, hvor klippfisken kan trekkes frem som et viktig element gjennom alle tider.    

Geir Thorsen, byens brannsjef, ønsket også de fremmøtte velkomne til Ålesund. Han orienterte om deres beredskap og organisering. Ålesund brannvesen er 150 år.

Innlegg Geir Thorsen, Ålesund brannvesen

Leder av fagstyre til RVR, Lars Wiig, hadde en gjennomgang av fokusområder og tiltak. 

Innlegg Lars Wiig, styreleder fagstyre RVR

Etablering av RVR-tjenesten, en historisk gjennongang ved Bjørn Bakkhaug. Bakkhaug fortalte om starten til RVR, sitat: "Du må være en steinhard sjel om du ikke blir frelst når du hørte om RVR i Sverige." I Ålesund startet de opp på egenhånd i 1985. RVR er god omdømmebygging for brannvesenet

Innlegg Bjørn Bakkhaug

Brannsjef Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen, fortalte om DSB sitt nye rapporteringsverktøy, benevnt SamBas, som skal bedre og effektivisere rapporteringsløsningen. Hovedtanken er at opplysinnger kun skal registreres en gang.

Innlegg Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen

Polygons representant Sindre Ulvestad fokuserte på samarbeid og dialog mellom RVR og skadesaneringsbransjen.  

RVR har normalt reiste fra skadestedet før skadesanering ankommer. RVRs filosofi er å fryse skadestedet til neste virkedag. Men det er ofte dialog, og også via bakvakta til forsikringsselskapene. Bakvakta til forsikringsselskapene har viktig nøkkelrolle, som kan forbedres.

Det var enighet om at skadesanering gjerne kan gi tilbakemelding på utført RVR-arbeid, da det er de som er den proffe parten.

Videre var det fokus på bruk av avfuktere. Det ble gitt en god innføring i relativ fuktighet (RF), vannmengde i luften (eksempelvis: 1 m3 luft ved 20 grader, inneholder 17 gram fuktighet ved 100% RF. 1 m3 ved 0 grader, inneholder 4 gram fuktighet ved 100% RF), fuktkvote i materiale (eksempelvis: trevirke 17-18 % ellers vil det være fare for sopp og mugg) og kondens.

Det vi snakker om er å flytte fuktighet, konveksjon er transport av fukt ved luftbevegelse, og diffusjon er trapnsport av fukt i materiale.

Avfukter tørker luften, ikke materialet! Enkelte ting, musikkinstrumenter, panel på vegg og himling, skal ikke tørkes for fort eller til et for lavt nivå.

Innlegg Sindre Ulvestad, Polygon

Terje Tonne, konservator hos Galleri Tonne, holdt et interessant og nyttig innlegg om hvordan malerier og bilder best ivaretas når de er blitt skadet.

Stikkord:

  • Maleribelysning må man være to ved demontering, husk stikkontakten.
  • Bruk bomullshanske, unngå fett på ramme/bilde.
  • Viktig også å holde i bakkant/bakdelen.
  • Stable bilder fra størst til minst, men det beste er at de ligger.
  • Pakk aldri inn med bobleplast. Tyvec, hvit, plast er best. Den krøller seg ikke når den blir påvirket av varme.
  • Våte bilder skal så raskt som mulig til konservator.

Galleri Tonne kan hjelpe til med å gjøre verdivurdering. Send bilde til e-post: post@tonne.no eller ring/send sms til deres vakttelefon: 40413221 eller 40413222. På dagtid er dette kostnadsfritt, men ved behov for svar om natten må det påregnes en kostnad.

Espen Arnesen, Nordre Follo, orienterte om en brann i Ski hvor det var en stor mengde bilder. Presentasjonen er ikke tilgjengelig grunnet at den inneholder sensitive opplysninger.  

Fredrik Qvale, konservator hos KORO, viste til at det var veldig nyttig å være med på samlingen i Trondheim i 2013. Det har ført til bedre diaolig og flere møtepunkter. Det er fortsatt ønske om mer kunnskapsutveksling til RVR og brannvesenet. Viktig å vite til hverandre og hva som kan gjøres. I Bergen er det etablert flere nettverk hvor brannvesenet er invitert inn i dialogen, som en viktig part.  

Innlegg Fredrik Qvale KORO

Statistikk og prognoser for 2013 ble presentert av Kari Mørk fra Finans Norge. Det kom innspill om en oversikt over antall branner per innbygger i de ulike kommuner/fylker.

Innlegg til Kari Mørk Finans Norge

Morgan Palmquist, RVR-leder i Karlstad i Sverige, orienterte om deres ordning og håndtering av miljøskader. Morgendagens dilemma, skal vi slokke eller ikke. Det ble eksempeelvis vist til en dekkbrann.

De har en katastrofehåndbok som er tilgjengelig på deres nettside www.rra.se

Innlegg Morgan Palmquist RVR-leder Sverige

Så var det tid for gjennomgang av hendelser. Bergen fortalte om en hendelse i et kjøpesenter, Tromsø orienterte en brann i en boligblokk med 6 leiligheter og Haugesund om en husbrann på Bømlo. Presentasjonen ikke tilgjengelige.

Gjennomgang av gruppeoppgaver som hadde fokus på rapporteringssystem og håndboka.

Fagstyrets forsikringsrepresentanter lovet å bedre informasjon til bakvakta.

Ove Brandt oppsummerte og rundet av RVR-samlingen 2014 på en god måte med en ekstra takk til de som deltok for siste gang.

I 2015 er det Hamar som skal være arrangør.

Sosialt onsdag 21. mai:

Byvandring ved Sindre Nakken, stopp på en av byens vannhull og bacalao på Spiskammer.

Sosialt torsdag 22. mai:

Det ble en munter og morsom kveld på Teaterfabrikken.