2017 - Bodø

Gå til hovedinnhold
Publisert:

2017 - Bodø

RVR-samlingen holdes fra 30. mai til 1. juni.

Vertskap: Salten brann IKS.

Ove Brandt, fagsjef RVR, ønsket velkommen til RVR-samlingen 2017.

Varaordfører Synne Bjørkebekk ønsket velkommen til Bodø. Bodø - sikkerhets og beredsskapskommunen, hvor både offentlige og private sikkerhetsfunksjoner ønskes velkommen. Bodø kommune har et sterkt fokus på beredskap. Hun er opptatt av risikosituasjonen, særlig klima. Hun presisterte at RVR krever fagkompetanse. Når jagerflyene flyttes kommer det til en helt ny bydel. Hun avrundet med en oppfordring om å nyte byen og sola.  

Nye Smarte Bodø.  Stephan Skjelvan, leder for utvikling og innovasjon. Et av hovedmålene er å ivareta sikkerheten. 27.5.1940 ble byen kraftig bombet, gjenreisingen tok lang tid, lav folkningsvekst. I 1950 brøt Koreakrigen ut, da ble det fattet beslutning om en kampflyplass som stod klar i 1952. Det ble en lykke for byen. I 2012 kom beslutningen om å legge ned Bodø flyplass, det var en stor overraskelse. Det ble "furten" stemning, 1300 årsverk som direkte blir berørt. I tillegg kommer firmaer som jobber inn mot flyplassen. Det måtte tenkes nytt, hvor ideen om å flytte rullebanen ble født. Etter  knallhard jobbing mot beslutningstakeren (i Oslo) hvor det er bevilget midler til en ny flyplass. Dette gir Bodø et unikt handlingsrom. En ny plan har tatt og form og vil bli realisert i løpet av 50 år. Hver 9. laks kommer fra Nordland, kjøres til kaia og sendes med jumbojet til Asia. Viktig med gode knutepunkter. 

Hva er en smart by? Bærekraftige løsninger og tjenester samt forvaltning av naturressurser, innbyggere opplever den som enkel, effektiv, fleksibel og innovativ og være attraktiv by som tiltrekker seg relevant arbeidskraft. Målsettingen er å skape aktivitet lokalt, verdier nasjonaltog globalt.

Horizon - et forskningsprosjekt - hvor man har prosjekt for nullutslippsnabolag. Førerløse kjøretøy er et prosjekt som skal realiseres med en start i 2018/2019. Det er mange planer for Bodø, men i dette er det menneskene som står i sentrum og utgangspunktet for det som skal utføres.

Ny flyplass åpnes i 2025.

Fagstyreleder RVR Lars Wiig ønsket velkommen og takket for den innsatsen som RVR-enhetene utfører. Fokusområdene i 2017 er å dokumentere effektiviteten og lønnsomheten overfor beslutningstakerne i forsikring. Det blir gjort et estimat på hva som ble besparelsen. Et annet viktig punkt er å markedsføre RVR overfor forsikringsselskapene og oppfølging i brannvesene. Det utføres ROS-analyer i vurderingen av hvor RVR-enhetene skal være plassert.

Administrerende direktør Geir R. Trulserud i Finans Norge Forsikringsdrift holdt et innlegg om virksomheten i forsikringsdrift og om skadeforsikrings mange aksepter og utfordringer. Velferdsutviklingen påvirker utviklingen på forsikringsutbetalingene.

trulserud overleverte ny RVR-bil til Hamar. Brannsjef Geir Maller, xx og xx tok i mot (bildet av) bilen. Maller sa at RVR er en berikelse for deres brannvesen.

Hildegunn Bjerke, også ansatt i Finans Norge Forsikringsdrift orienterte om det skadetekniske arbeidet som utføres og hvilke temaer som er dagsaktuelle. Brannhindrende tiltak er viktig, og eksempelvis er det elkontroll, men det er også viktig at aktive sikringsanlegg fungere når hendelsene inntreffer. Bjerke avsluttet med å si at sikkerhet må gjenskapes hver dag.

Nortura Tønsberg produserer alt av grillpølser og leverpostei. Det brant i en leverposteiovn. Grillpølseprod ble også berørt.  Det er driftstapet som er betydelige, bygning kun 1/3 av skadekostnaden. Pølseproduksjonen kom i gang etter en uke, bygget ble skilt, . Å miste hylleplass i butikkene er uønkset. Varelageret var viktig, det ble reddet varer for 10-15 mill kr. Innstasten som bel gjort var fantastisk sier Hitland fra Tryg. , overtrykksventilering av fryserommet. Overtrykksventilering inn i lagerdelen med varmluft. Klorider - PVC, ledninger, avløpsrør. Utfordring med stor røykspredning samt at klorider spredte seg. To skjærslokkere for å få ut branngasser, pga høy varme, før røykdykkerinnsats.   

Brann på Austevoll i et laksepakkeriet. Stor hendelse. RVR kunne vært varslet tidligere. 20 tonn ammoniakk var det kritiske, lekkasje ville ført til evakuering av beboere. Høy temperatur førte til at taket raste. Det ble løftet opp en vifte for å lufte ut røykene i tunnelene. Trykksettingen av produksjonslalokaler og pakkeri førte til at produksjonen kunne starte igjen dagen etter, ingen ammoniakk. Sot på is i fjellhallen, det ble vurdert hvordan dette skulle fjernes. Det ble benyttet støvsuging.

Stortingsgata, fire hendelser på kort tid. Piano og flygel. Det var en spesiell hendelse, ansvar blir plassert. Ragnar Kvenodd etterspør tall fremfor kake. Akkurat det RVR-innsatsen skal være akutt og aksjon.

Per Christian Lygård, ikke ha beslutningsvegring.