2013: RVR-samling i Trondheim

Gå til hovedinnhold

2013: RVR-samling i Trondheim

RVR-samlingen 2013 ble arrangert på Quality Hotel Augustin 22. til 24. mai.

Programmet og deltakerlisten.

Trondheim kommunes representant Marte Løvik fra Bystyret ønsket velkommen. Det samme gjorde ved brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Innlegg ved leder for fagstyret til RVR Jan Fredrik Johansen om samarbeidet mellom brannvesen og forsikring.

Fagsjef Ove Brandt, RVR - FNO Skadedrift, orienterte om strategi og handlingsplaner. 

Innlegg ved Jeremy Hutchings, Universitet i Oslo, om hvor godt forberedt er norske museer og gallerier på en skade.

Innlegg ved konservator Fredrik Qvale, Kunst i offentlig rom (KORO), om konservatorens rolle før, under og etter brannskaden.

Finn en konservator.

Innlegg ved Hamars RVR-ledere Roar Skaug om erfaringer fra RVR-oppdrag. 12.8.2012 meldes det om i et større industribygg på Tynset med flere virksomheter. RVR Hamar får varsel kl. 1100 og ankommer kl. 1400. RVR kontakter eiere av nabobygg grunnet røykskader. Det ble ikke iverksatt en del tiltak grunnet svikt i rutinene hos forsikringsselskapet.  

Innlegg ved nestleder for beredskapsavdelingen, Ole Anders Holmvaag, om RVR som tjenestetilbud fra et moderne brannvesen.

Innlegg ved Ålesunds RVR-leder Ole Jonny Flydal, om amoniakklekkajse hos Marine Harvest AS på Fosnavåg. RVR sin bistand med utstyr hadde stor økonomisk betydning. 

Innlegg ved Kristiansands RVR-leder Erik Johannessen, om en hendelse på Ny Hellesund i Havbukta 21.3.2013 i det fredete huset til familien Krag.

Innlegg ved Knut Oddvar Nerheim og Joar Onsøien fra ISS, om deres storskadearbeid.

Innelgg ved Hildegunn Bjerke fra FNO, om brann- og vannskadestatistikk og antall RVR-oppdrag. Se årsrapporten for 2012 for ytterligere detaljer.

Link til FNOs brannskadestatistikk: http://brask.fno.no

Link til FNOs vannskadestatistikk: http://vask.fno.no

Bilder fra samlingen:

 RockheimRockheimTerje og OveTyholtRundtur150