Publisert:

Kurs i restverdiredning

Kursleder og deltagere i undervisning

Restverdiredningstjenesten (RVR) arrangerer kurs for brannvesenet i hvordan gjenværende verdier kan reddes etter brann, vannlekkasjer og andre skader.

Det ble avholdt RVR-lederkurs i uke 35 på Lahuagmoen kurssenter. Finans Norge Forsikringsdrift var ansvarlig for faglig innhold, med støtte fra Oslo brann- og redningsetat, som også var teknisk arrangør.

Det var gjennomgang av ordningen fra A til Å og det var en kombinasjon av både teoriundervisning og praktiske øvelser. 

– Opplæring i restverdiredning er viktig for at RVR skal kunne gjøre en best mulig jobb når verdier skal reddes for de skadelidte og forsikringsselskapene. Vi gleder oss stort over engasjementet hos brannvesenet, sier Hildegunn Bjerke, direktør for Bygning i Finans Norge Forsikringsdrift.