Fagkurs for restverdiredning på Kongsberg

Gå til hovedinnhold

Fagkurs for restverdiredning på Kongsberg

Kursdeltagere. Foto.
Foto: RVR

I uke 39 ble det gjennomført fem-dagers kurs på Kongsberg brannstasjon. Totalt 17 brannfolk fra de ulike enhetene var samlet for å øke sin kunnskap innen fagområdene til RVR-tjenesten, og utveksle erfaringer med hverandre.

Dyktige instruktører bidro til både med teori og praktiske øvelser på brannstasjonen og i Kongsberg kirke. Her ble det sett nærmere på hvordan å håndtere brann- og vannskader slik at sekundærskadene minimeres så mye som mulig.

I kirken var tematikken å redde kulturhistoriske verdier, og hvordan å håndtere uerstattelige materialer og gjenstander ved en akutt hendelse. Dette området er blitt gitt mye oppmerksomhet de siste årene, og det øves med å benytte planverk for verdiberging med en ønsket prioriteringsliste over det som ønskes først berget ut.

- Det er et viktig satsningsområde å øke kompetansen innen de fagområdene RVR arbeider med, både for skadelidde etter brann- og vannskader, og de som utfører dette arbeidet, sier fagsjef for RVR Jens Erik Lauritzen.

RVR-undervisning.jpg

RVRkurs.jpg