Publisert: Oppdatert:

RVR-arbeid i Gjerdrum

RVR er et samarbeid mellom brannvesen og forsikring. RVR jobber på Ask i evakuerte områder med å hente ut viktige eiendeler og kjøretøy. 

RVR har fokus på å redde verdier fra private boliger og leiligheter, offentlige bygg og næringsbygg samt uthenting av kjøretøy.

Vi jobber på de adressene som er oppgitt under. Vi kan ikke jobbe i rød sone. I området Viervangen jobbes det med en løsning for en runde to for beboerne. I området Ingelstun blir biler hentet ut i første omgang. Behovet for en sikkerhetssjekk av boligene vurderes, samt mulighet for å hente ut eiendeler. 

Oppdatert info kommer daglig. 

RVR-organisasjonen bistår brannsjef/leder på skadestedet og skal til enhver tid følge linjeansvaret. Sikkerhet og HMS skal bli ivaretatt. Mannskapene har tracker og det gjøres kontinuerlig vurderinger iht sikkerheten.  

Sjekker boenhetene og byggene

RVR vil sette på strøm/heve temperaturen om det er nødvendig. Vannet skal være stengt av, men dette vil også bli sjekket. RVR etterser at kaffetrakter o.l. er skrudd av. Støpsler vil bli trukket ut, f.eks. til juletreet. Sikringsskapet blir ettersett. Stoppekranen blir stengt. Restavfall og matavfall vil bli fjernet. Kjøleskap og frysere blir sjekket, matvarer som ikke har langvarig holdbarhet vil bli fjernet og kastet. Oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel o.l. vil bli sjekket. Det samme gjelder toaletter. Boenhetene vil bli sikret, vinduer og dører lukkes, samt låsing av boenheten vil bli utført med hengelås. 

Eiendeler og kjøretøy som er hentet ut

Du blir kontaktet når dine eiendeler og/eller bil er hentet ut. Vi benytter idrettshallen, Brådalsgutua 10, som utleveringssted i Ask sentrum. Se etter dør med RVR. Om du ser at din adresse er merket med "utført" betyr det at arbeidet er sluttført på adressen.  

Det er oppgitte adresser som blir besøkt, adresser i rødt område er ikke tilrådelig å besøke. I Viervangen og Ingelstun ble det utført sikring av knuste ruter 14. og 15. januar.

INGELSTUN. Bilnøkkel og evt. garasjeportåpner må leveres inn om det ikke er å finne i på et annnet sted enn i boligen må levere inn nøkler. Om nøkkel til bilen er i boligen må husnøkkel leveres i resepsjonen på Kulturhuset mellom kl. 8-18. Nøkler må merkes og legges i konvolutt med adresse og kontaktinfo. Se etter en eske merket med RVR.

Videre oppfølging i Ingelstun skal vurderes fortløpende. 

VIERVANGEN. Kommer med mer info om hvordan uthentingen skal organiseres. 

Status

Status og foreløpig plan for arbeidet, men dette avhenger av fremkommelighet og arbeidets omfang. Oversikten oppdateres jevnlig, minst en gang per dag. 

Tirsdag 19.1.: Bo- og behandlingssenteret er sluttført, enorm jobb er utført. Det er 17 leiligheter som er besøkt og 19 biler ble kjørt ut. Onsdag 20.1.: 11 leiligheter/boliger i Ingelsstuhagan, Nystulia og Hagavegen er sluttført. Arbeidet fortsetter torsdag 21.1. 26 biler er hentet ut.

Vi skal sikre alle dører med hengelås. 

Adresse hvor RVR skal utføre arbeider

Planlagt dag for RVR-arbeid

Utført, kort oppsummert                                   

Viervangen og Ingelstun Videre oppfølging i disse områdene vurderes fortløpende.  Alle knuste vinduer i ytterdører, andre knuste vinduer er sikret og det er montert lås hvor det har vært et behov. Alle boligene er ettersett.   
Bo- og behandlingssenteret   Utført.
Nystuen 2   Utført.
Nystuen 3   Utført.
Nystuen 4   Utført.
Nystuen 5   Utført.
Nystuen 6A   Utført.
Nystuen 6B   Utført.
Nystuen 7   Utført.
Nystuen 9   Utført.
Nystuen 11   Utført.
Nystuen 13   Utført.
Nystuen 18   Utført.
Nystuen 20   Utført.
     
Nystugutua 1   Utført.
Nystugutua 2   Utført.
Nystugutua 3   Utført.
Nystugutua 4   Utført.
Nystugutua 5   Utført.
Nystugutua 7   Utført.
     
     
Ingelsstuhagan 2A   Utført. 
Ingelsstuhagan 2B Påbegynt  
Ingelsstuhagan 4 Påbegynt  
Ingelsstuhagan 6 21/1  
Ingelsstuhagan 8 21/1  
     
Terrassehusene     
Nystulia 67   Utført.
Nystulia 68   Utført.
Nystulia 79   Utført.
Nystulia 80   Utført.
Nystulia 81   Utført.
Nystulia 82   Utført. 
     
Nystulia 69   Utført.
Nystulia 70   Utført.
Nystulia 83   Utført.
Nystulia 84   Utført. 
Nystulia 85   Utført.
Nystulia 86   Utført.
     
Nystulia 131   Utført
Nystulia 132   Utført
Nystulia 133 21/1  
Nystulia 134   Utført
Nystulia 135   Utført
Nystulia 136   Utført
     
Nystulia 113   Utført
Nystulia 114 21/1 eller 22/1  
Nystulia 127 21/1 eller 22/1  
Nystulia 128   Utført
Nystulia 129   Utført.
Nystulia 130 21/1 eller 22/1  
     
Nystulia 95   Utført
Nystulia 96   Utført
Nystulia 109   Utført
Nystulia 110 21/1 eller 22/1  
Nystulia 111 21/1 eller 22/1  
Nystulia 112   Utført
     
Nystulia 73    Utført
Nystulia 74   Utført
Nystulia 91   Utført
Nystulia 92 21/1  
Nystulia 93   Utført
Nystulia 94   Utført
     
Nystulia 71   Utført.
Nystulia 72   Utført.
Nystulia 87 21/1  
Nystulia 88 21/1  
Nystulia 89 221/1  
Nystulia 90   Utført. 
     
Nystulia 125 20/1 eller 21/1  
Nystulia 126 20/1 eller 21/1  
Nystulia 137 20/1 eller 21/1  
Nystulia 138 20/1 eller 21/1  
Nystulia 139   Utført.
Nystulia 140   Utført.
     
Nystulia 107 21/1 eller 22/1  
Nystulia 108 21/1 eller 22/1  
Nystulia 115 21/1 eller 22/1  
Nystulia 116 21/1 eller 22/1  
Nystulia 117 21/1 eller 22/1  
Nystulia 118 21/1 eller 22/1  
     
Nystulia 77   Utført.
Nystulia 78   Utført.
Nystulia 97   Utført.
Nystulia 98   Utført.
Nystulia 99   Utført.
Nystulia 100   Utført.
     
Nystulia 123 21/1 eller 22/1  
Nystulia 124 21/1 eller 22/1  
Nystulia 141 21/1 eller 22/1  
Nystulia 142   Utført.
Nystulia 143   Utført. 
Nystulia 144 21/1 eller 22/1  
     
Nystulia 105   Utført. 
Nystulia 106   Utført.
Nystulia 119 21/1 eller 22/1  
Nystulia 120 21/1 eller 22/1  
Nystulia 121 21/1 eller 22/1  
Nystulia 122 21/1 eller 22/1  
     
Nystulia 75   Utført.
Nystulia 76   Utført.
Nystulia 101   Utført.
Nystulia 102   Utført.
Nystulia 103   Utført.
Nystulia 104   Utført.
     
Hagavegen 1   Utført.
Hagavegen 2   Utført.
Hagavegen 3 21/1  
Hagavegen 4   Utført. 
Hagavegen 5   Utført.
Hagavegen 6   Utført.
Hagavegen 7A   Utført. 
Hagavegen 7B 21/1  
Hagavegen 8A 21/1  
Hagavegen 8B 21/1  
Hagavegen 8C   Utført.
Hagavegen 8D 21/1  
     
     
     

Kontaktinfo til RVR er rvr@finansnorge.no