Kulturminner og uerstattelige verdier på RVR-samling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kulturminner og uerstattelige verdier på RVR-samling

RVR-bil. Foto.

Redning av uerstattelige kulturhistoriske verdier fikk stor oppmerksomhet på den etterlengtede årlige RVR-samlingen i Fredrikstad. Drøyt 50 brannfolk fra hele landet var samlet for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.  

Restverdiredning er et samarbeid mellom forsikringsnæringen og utvalgte brannvesen i Norge, og RVR-samlingen er et viktig faglige kontaktpunkt.

Erfaringsutveksling på tvers av kommuner

Med Fredrikstad som vertskapskommune, hadde RVR satt sammen et program over tre dager. Samtlige brannvesen som utfører RVR-tjenesten deltok med representanter på samlingen.

- På disse samlingene deler deltagerne kunnskap med hverandre, og de beste metodene og strategiene for å redde verdier presenteres, sier fagsjef for RVR, Jens Erik Lauritzen.

Sikring av verneverdig trehusbebyggelse

På samlingens første dag var ett av temaene lokale utfordringer for Fredrikstad brannvesen. Blant annet er det mye verneverdig, tett trehusbebyggelse i Gamlebyen. Det er derfor viktig med overordnede tiltak, både med alarmer, sprinkler og brannvegger, for å sikre at branner ikke sprer seg til nabohusene.  

Ved eventuelle branntilfeller i verneverdige bygg kan RVR-tjenesten hjelpe til på skadestedet dersom det er behov for det. RVR-bilene har utstyr som kan bistå med rask og effektiv hjelp til å fjerne røyk og vann fra bygningen, og de hjelper også ofte til å redde ut verdifulle gjenstander.

Tidenes største RVR-arbeid på Gjerdrum

Et annet av innleggene handlet om RVR-arbeidet på Gjerdrum. Målet med arbeidet var å redde mest mulig av verdier fra private boliger, offentlige bygg og næringsbygg, samt å hente ut biler.  

Det ble delt erfaringer om hvordan det var å jobbe innenfor evakuert sone. Det var blant annet daglige sikkerhetssjekker før arbeidet kunne igangsettes, og det ble satt på skredpeiler på samtlige mannskap. Dessuten var det plassert kjøretøy i nærheten slik at man raskt kunne evakueres ved skredalarm.

Siden folk måtte evakuere i full fart, hadde de fleste ikke fått med seg noen av eiendelene sine. Boligeierne innenfor sikkerhetssonen fikk derfor anledning til å skrive en liste til mannskapene over gjenstander de trengte.

Det var ellers mye å huske på når mannskapet skulle inn og sikre boligene, og det ble utarbeidet en sjekkliste. Alt fra å fjerne avfall og gammel mat til å hindre potensielle brannfeller og vannskader skulle det hukes av på.

Kulturhistorisk teori og befaring i Gamlebyen

Deler av samlingen var viet berging av kulturhistoriske verdier. Tre kuratorer fra Oslo Brann- og redningsetat og Bergen brannvesen startet dagen med å snakke om RVRs arbeid med å sikre kulturarv.

Ved brann- og vannskader i kirker, museer, biblioteker og fredede bygninger er det avgjørende å ha en verdisikringsplan for å sikre eller hente ut de mest verdifulle gjenstandene i riktig rekkefølge. Gamle bygg kan dessuten være ombygget og ha komplekse konstruksjoner med mange hulrom. Det er derfor viktig å sørge for riktig verneutstyr og å «lese» bygget for å ivareta egen sikkerhet.

Etter teoridelen fortsatte deltagerne med gruppeoppgaver og befaring i Gamlebyen. En av oppgavene gikk ut på en eventuell brann i Østre Fredrikstad kirke med påfølgende slukningsarbeid og berging av gjenstander som prekestol, glassmaleri, døpefont og lysekrone.

- De siste årene har det vært større oppmerksomhet rundt berging av kulturhistoriske verdier. Vi har sett mange branner både i kirker, museer og annen verneverdig bebyggelse og hvordan god planlegging og organisering bidrar til å redde uerstattelige verdier. Opplæring på disse områdene er viktig for RVR-tjenesten, sier fagsjef Jens Erik Lauritzen i RVR.

Gruppebilde av alle deltagerne. RVR
Undervisning i konferanserom. Foto.
Gruppeoppgave i kirken. Foto.
Gruppeoppgaver i kirken. Foto.
Gruppeoppgave i Gamlebyen. Foto.

Om RVR

RVR er et samarbeid mellom forsikringsselskapene og brannvesen om å redde mest mulig av verdier etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. De har mellom 1500 - 1600 oppdrag årlig på landsbasis.