Tekst:
Stor tekststørrelse

Velkommen til RVR

RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom Finans Norge Skadedrift står for finansieringen og driften av RVR.

Forside

Siden starten av RVR-tjenesten i 1987 har verdier for mer enn to milliarder kroner blitt reddet. Kostnadene har samtidig vært på rundt 200 millioner kroner. Dermed er det ingen tvil om av RVR er lønnsom for forsikringsnæringen!

Finans Norge Skadedrift har produsert filmen "Tenk RVR". Denne viser hva som må gjøres for å redusere følgeskadene etter brann-, røyk- og vannskader.

 

Tallfakta

  • Restverdiredning har i dag avtale med 19 brannvesen som dekker i underkant av 400 kommuner. I dette området er det en befolkningsmengde på nærmere fem millioner.
  • Totalt rykker RVR ut på ca 2000 oppdrag årlig.
  • Siden starten i 1987 har det vært over 35 000 utrykninger til RVR-oppdrag og reddede verdier er beregnet til mer enn to milliarder kroner.