Tekst:
Stor tekststørrelse

Velkommen til RVR

RVR er et samarbeid mellom brannetatene og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom FNO Skadedriftstår for finansieringen og driften av RVR.

Forside

Siden starten av RVR-tjenesten i 1987 har verdier for 1,4 milliarder kroner blitt reddet. Kostnadene har samtidig vært på rundt 165 millioner kroner. Dermed er det ingen tvil om av RVR er lønnsom for forsikringsnæringen!

FNO har produsert filmen "Tenk RVR". Denne viser hva som må gjøres for å redusere følgeskadene etter brann-, røyk- og vannskader.

 

Tallfakta

  • Restverdiredning har i dag avtale med 19 brannvesen som dekker totalt 367 kommuner. I dette området er det en befolkningsmengde på ca. 4,5 millioner mennesker
  • Totalt rykket RVR i 2007 ut til 2155 skadesteder
  • Reddede verdier er beregnet til rundt 75 millioner kroner
  • Siden starten i 1987 har det vært over 26208 utrykninger til RVR-oppdrag og reddede verdier er beregnet til mer enn 1,5 milliarder kroner.